പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിയ്യഃ  വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

RANK HOLDERS
പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിയ്യഃ
വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
പെരിന്തല്‍മണ്ണ : പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിയ്യയിലെ 2017-18 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ മൗലവി ഫാസില്‍ ഫൈസി ബിരുദ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂസ പി, ട/ഛ മൊയ്തീന്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍പയ്യനാട്  ഒന്നാം റാങ്കും, അബ്ദുല്ല മുജ്തബ സി ട/ഛ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ ഫൈസി ആനക്കര രണ്ടാം റാങ്കും, മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സി , ട/ഛ വീരാന്‍ ചേരിക്കപ്പാടം  മൂന്നാം റാങ്കും കരസഥമാക്കി. പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ സി.കെ.എം സാദിഖ് മുസ്‌ലിയാര്‍, മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഫൈസി വാക്കോട്,  അബ്ദുല്‍ ലതീഫ് ഫൈസി പാതിരമണ്ണ, അലവി ഫൈസി കുളപ്പറമ്പ് സംബന്ധിച്ചു. പരീക്ഷാ ഫലം http://results.jamianooriya.org/  എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.
ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍ : 192, 49, 186, 165, 157, 137, 69, 101, 99
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്   : 193, 74, 82, 51, 47, 150, 204, 100, 188, 50, 185, 42, 73, 37, 166, 20, 39,41, 206, 5, 66, 207
സെക്കന്റ് ക്ലാസ് : 139, 214. 19. 164. 93. 205. 56, 235, 201, 72, 109, 220, 177, 203, 40, 63, 86, 18, 219, 103, 179ഖ 187, 156, 200, 134, 148, 48, 158, 140, 152, 199, 141, 110, 44, 36, 38, 135, 180, 155, 145, 12, 77, 146, 153, 30
തേര്‍ഡ് ക്ലാസ് : 28, 90, 198, 197, 1, 32, 159, 216, 223, 75, 147, 149, 167, 27, 113, 161, 11, 138, 163, 111, 182, 88, 97, 151,31, 22,25 , 26, 236, 190, 98, 175, 181, 189, 224, 43, 191, 33, 67, 76, , 94, 112, 17, 144, 6, 81, 104, 178, 209, 217, 83, 162, 183, 7, 85, 65, 195, 21, 23, 80, 29, 79, 168, 2, 55, 172, 225, 9, 218, 184, 3, 60, 91, 92, 57, 222, 127, 215, 14, 61, 89, 170, 24, 114, 171, 173, 213, , 241, 133, 119, 143, 169, 8, 84, 87, 95, 45, 4, 10, 13, 15,35 , 46, 53, 54, 59, 68, 70, 71, 78, ,94, 96, 102, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131,132 ,142 ,154 ,202 ,212 ,226 ,227 ,228, 229, 232, 233, 234, 238,